Alla människor är bomber (2014)

Spelades i Maj-Juni 2014

Ny opera skapas av studenter i ett unikt samarbetsprojekt mellan Stockholms Dramatiska Högskola (StDH), Kungl. Musikhögskolan (KMH) och Operahögskolan (OHS). 

Dramatiker och scenografer från StDH, tonsättare, dirigent och instrumentalister från KMH samt sångare, regissörer och repetitörer från OHS skapar och framför kortoperor utifrån några givna parametrar.

Dramatikerna och tonsättarna har av Kerstin Perski (dramatiker och librettohandledare) och Hans Gefors (tonsättare och handledare i musikdramatiskt komponerande) fått i uppgift att finna ett tema med mytisk resonans i en samtida verklig händelse.
Tonvikten har lagts på att utveckla samarbetet dramatiker-tonsättare för att komma fram till ett allmängiltigt drama – förankrat i all tid – som ropar på musik.

Fyra kortoperor har nu, helt oberoende av varandra, skapats av fyra par librettister/tonsättare.

Musik: Sandra Broström (KMH)
Libretto: Jerker Beckman (STDH)
Dirigent: Ruut Kiiski (KMH)
Regi: Dan Turdén (OHS)
Scenografi: Ebba Forstenberg (STDH)
Kostym: Stina Hedin (STDH)

Dottern: Amanda Larsson (KMH)
Modern: Åsa Jäger (OHS)
Tolken: Calle Lindén (OHS)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *